top of page
  • Raekallio Corp.

Raekallio Corp. laajentaa kokemuslisien käyttöä tanssijoiden palkkauksessa

- 40 vuoden työkokemukseen ulottuva palkkausmalli nostaa tanssijoiden palkkatasoa ryhmässä merkittävästi


Tanssiryhmä Raekallio Corp. ottaa käyttöön uuden, kokemuslisiin perustuvan palkkamallin ryhmän tuotannoissa esiintyville tanssijoille. Vuonna 2022 voimaan tullut teatterialan työehtosopimus toi ensimmäistä kertaa tanssijoiden kuukausipalkkoihin 3 ja 6 vuoden työkokemuksesta maksettavat kokemuslisät. 31.3.2023 alkaen laajennamme tätä mallia 40 työssäolovuoteen asti ulottuvalla palkkataulukolla, joka huomioi myös pitkään alalla toimineiden taiteilijoiden kokemuksen. Uuden, yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellun palkkausmallin myötä ryhmämme tanssijoille maksamat palkat nousevat tänä vuonna noin 10-12 %. Vastaava kokemuslisätaulukko on tanssialalla käytössä esimerkiksi Norjassa.


Tanssissa, kuten kaikessa taiteen tekemisessä, elinikäinen oppiminen ja kokeneiden tekijöiden osaamisen arvostaminen ovat meille keskeisiä arvoja. Uuden teatterialan työehtosopimuksen kokemuslisät ovat askel oikeaan suuntaan, mutta tanssijan ammatillinen kehitys ei pääty kuudenteen työssäolovuoteen.


Tämän vuoksi haluamme laajentaa kokemuslisiin perustuvaa palkkausmallia omassa toiminnassamme ja siten tehdä näkyväksi ja palkita tanssitaiteilijoidemme ammattitaitoa. Taiteen edistämiskeskuksen kolmivuotinen toiminta-avustus on mahdollistanut ammattimaisen ja pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen. Palkkamalliemme uudistaminen on osa tätä työtä.


Lisätietoja: Valtteri Raekallio, taiteellinen johtaja

TAULUKON SOVELTAMIEN

Kokemuslisän kertyminen määräytyy:


-vuodesta, jona tanssija on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi

tai

-vuodesta, jona tanssija on liittynyt A-jäseneksi Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ammattiliittoon tai tanssijana Muusikkojen ammattiliittoon

tai

-mikäli kumpikaan yllä olevista kriteereistä ei täyty, arvioidaan hänen ammatillinen kokemuksensa yhdessä kyseisen tanssijan, taiteellisen johtajan (Valtteri Raekallio) sekä ryhmän kokeneimman tanssijan (vuonna 2023 TT Mirva Mäkinen) välisessä keskustelussa pyrkien suhteuttamaan tanssijan ammatillinen kokemus ryhmän muiden tanssijoiden kokemukseen.

Kokemuslisätaulukko on voimassa Taiken myöntämän kolmivuotisen toiminta-avustuskauden loppuun (31.12.2024) asti.


TES yleiskorotukset siirtyvät kaikkiin kokemuslisäluokkiin.

Comments


bottom of page