Valkoinen_raivo_-_Valkoinen_raivo.png

Elämän koulu (2021)

-Valtteri Raekallion fyysistä mielenteatteria Antti Röngän romaanin pohjalta

 

 

”Vaikka kouluvuodet kiusaajineen ovat mennyttä elämää, häpeä kulkee kuin piru harteilla. Kiusaajien äänet eivät anna hetkeksikään unohtaa, miten huono, mitätön ja ruma Aaro on muiden silmissä.

On vaihtoehtona sulkea ovet ja paeta maailmaa tai mennä kohti pelkojaan ja paljastaa toiselle itsensä pohjiaan myöten.”

 

 

Elämän koulu -esitys on monitaiteellinen teos, joka pohjaa Antti Röngän 2019 julkaistuun romaaniin Jalat ilmassa. Esitys ja romaani käsittelevät koulukiusaamista ja sen jälkiä, joita kiusattu kantaa pitkälle aikuisuuteen. 

 

Nykytanssi ja -teatteriesityksen, kuunnelman sekä kuvataideinstallaation välimaastoon sijoittuva immersiivinen esitys toteutetaan Kaisaniemen ala-asteella ilta-aikaan. 

 

Yleisö kulkee lapsioppaiden johdattelemana koulurakennuksessa ja kuuntelee kuulokkeista romaanin kohtauksia, joita lukiolaiset esiintyjät sekä tanssijat kuvittavat luokkahuoneissa ja käytävillä. 

 

Koulurakennus luokkahuoneineen muuttuu muistojen ja nykyhetken, lapsuuden ja aikuisuuden, toden ja esityksen monikerrokselliseksi labyrintiksi, minkä sisällä avautuvat eteemme joukon ja yksilön sekä kiusaamisen dynamiikka uhrin, kiusaajan, osallistujan ja sivustakatsojan näkökulmista. Esitys tuo näkyväksi ne jäljet ja muistot, joita nuo kokemukset mieleemme ja kehoomme jättävät, tarjoten mahdollisuuden niiden yhteiseen kohtaamiseen ja käsittelyyn. 

TEOKSEN TOTEUTUKSESTA

 

Esityksessä on neljä samanaikaista kerrosta, jotka toimivat rinnakkain vuoropuhelussa ja vuotavat toisiinsa: yleisöä saattavat lapsioppaat, esiintyvät lukiolaiset ja ammattitanssijat, kuunnelman tekstit sekä esitystilana toimiva koulurakennus, jonka lavastus liukuu arkisista ja vähäeleisistä koululuokista aina alitajunnan surrealistisiin ja unenomaisiin kuviin. 

 

Yleisöä saattavat ja opastavat lapsiavustajat toimivat pääasiassa yleisön kanssatodistajina eri kohtauksille. He johdattavat katsojia yksitellen ja pienissä ryhmissä kohtaukselta kohtaukselle esityksen peilisalissa. Tanssijoiden ja lukiolaisten tarkkaan koreografioitu liikekieli luo fyysisen ja ruumiillisen merkityskerroksen kuulokkeista kuullun tekstin merkitysten ja katsojan omien muistojen ja assosiaatioiden rinnalle.

 

Tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiavustajien ja lukiolaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Esityksen ”raskaat” tai tunteisiin käyvät aiheet ja kohtauksen avautuvat katsojalle esitystapahtumien sekä kuulokkeista kuultavan tekstin yhteisvaikutuksesta. Kohtauksissa esiintyvät lapset eivät toteuta tai ole tekemisissä minkäänlaisen ”rajun kuvaston” kanssa, vaan heidän toimintansa on etäännytettyä ja tyyliteltyä. Lapsiesiintyjien ja heidän opettajien kanssa käydään ikätasolle sopivasti läpi esityksen tematiikka ja aiheet. Harjoitus- ja esitysprosessin aikana työryhmän puolelta on aina paikalla tuotantokoordinaattori, joka keskittyy vain lasten toimintaan ja hyvinvointiin. Tuotantoon kiinnitetään myös tanssipedagogiikan maisteriopiskelija avustamaan työskentelyssä lasten ja nuorten kanssa. Nuoret esiintyjät ovat Kallion ilmaisutaidon lukion opiskelijoita, joiden vastaavana opettajana hankkeessa toimii taiteen tohtori Mirva Mäkinen. Lisäksi esitysten järjestyksenvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Esitys on suunnattu aikuisille, eikä se sovellu lapsiyleisölle. (Suositusikäraja 15 v.)

 

Koulukiusaaminen jäljet voivat pahimmillaan olla pysyviä ja määrittää osaltaan ihmisen omakuvaa koko loppu elämän ajan. Elämän koulu on katsojalle mahdollisuus kohdata uudelleen omia lapsuuden muistoja ja kokemuksia sekä asettaa niitä esityksen avulla uuteen viitekehykseen ei ainoastaan yksityisinä, vaan yhteiskunnallisina ja jaettuina kokemuksina. Jokaisella meillä on roolimme elämän koulussa. Yhdessä, katsomalla rehellisesti menneeseen ja rohkeasti tulevaan, voimme yrittää muovata omasta roolistamme hieman armollisemman. 

AIKATAULU

 

Elämän koulu -teoksen esitysperiodi on huhtikuussa talvella 2021-2022.. Keskeisenä osana tuotantoa on yhteistyössä lukiolaisten tanssinopettajan kanssa järjestettävä esityskurssi sekä lapsiavustajille järjestettävä kurssi. Lapsia ja lukiolaisia on kaksi osajakoa, molemmilla 8 esitysiltaa.

 

  • syksy 2019: ennakkotuotanto alkaa

  • kesä 2020: taiteellisen työryhmän ennakkosuunnittelu alkaa

  • kesä 2021: esityskäsikirjoituksen loppuunsaattaminen

  • elokuu 2021: tanssijoiden harjoitukset alkavat

  • syksy 2021: esityskurssit lukiolaisille ja lapsiavustajille

  • lokakuu 2021: kuunnelman äänitys

  • ensi-ilta to 8.12.2021, esitykset 16.1.2022 asti

  • 16 esitysiltaa, 2 esitystä illan aikana, yhteensä 32 esitystä

  • n. 80 katsojan kapasiteetti/esitys = 160 katsojaa/ilta = 2 500 kok.kapasiteetti

 

 

ESIINTYJÄT

 

Kaksi tanssijaa Raekallio Corp.ista

Kaksi ääninäyttelijää (nais- ja miesääni)

 

20 lukiolaista esiintyjää (esityskurssi Kallion ilmaisutaidon lukiossa)

20 lapsiavustajia (esityskurssi Kaisaniemen ala-asteella) 

Lukiolaiset ja lapsiavustajat esiintyvät kahtena osajakona.

 

 

TAITEELLINEN TYÖRYHMÄ

 

Valtteri Raekallio, taiteellinen suunnittelu ja toteutus

Antti Rönkä, avustava käsikirjoittaja

Mirva Mäkinen, esiintyjä ja lukiolaisten vastaava opettaja

Eero Vesterinen, esiintyjä

Aino Koski, lavastaja

Lauri Lundahl, valosuunnittelija

Aki Päivärinne, äänisuunnittelija

Riikka Laurilehto, tuotantoassistentti

TBA: Lapsiesiintyjien avustava opettaja 

TBA: Yleisötyövastaava

 

 

ESITYSTILA

 

Kaisaniemen ala-aste

 

 

KESTO

 

noin 1h10min ilman väliaikaa, 2 esitystä illan aikana. Esitykset alkavat klo 18 ja 19, eli limittyvät toisiinsa n. 10 min.