top of page
Valvojat ennakkokuva.png

Valvojat (2023)

(for English, scroll down – för svenska, scrolla ner)

Elo-syyskuussa Valvojat Finland järjestää yhdessä Affiliate Global -asiantuntijaverkoston kanssa Helsingissä ainutlaatuisen turvallisuusharjoituksen, joka valmentaa kaupunkilaisia uusien uhkakuvien varalle. Tarkoin varjeltu algoritmi tunnistaa ongelmasi, tekee elämästäsi kattavan uhka-arvion ja antaa neuvoja arkesi turvallistamiseksi.

 

Uusi, muuttunut turvallisuustilanne asettaa kaupunkilaiselle uusia haasteita. Vain päivitetyt sissitaidot, talousviisaus ja kokonaisvaltainen itsekuri auttavat suojautumaan esimerkiksi vartijajengien hyökkäyksiltä. Entistä tärkeämpää on uhkien ennakointi, mikä edellyttää maailmankuvan, ajattelun, elämäntapojen ja kehon energiatilojen sopusointuista yhteensovittamista. Uudessa, arvaamattomaksi muuttuneessa maailmassa kuka tahansa saattaa olla kriisinäyttelijä tai vieraan vallan agentti.  

Valvojat on pelirakenteinen, kaupunkitilassa tapahtuva vuorovaikutteinen esitys, joka hyödyntää älypuhelinsovellusta yleisön ohjaamiseen. Teos sijoittuu valvontakapitalistiseen nykyaikaan, jossa kansalainen on muuttunut puhelimensa tiedonkeruusovellukseksi.

Teatteria, kirjallisuutta, tanssia, äänisuunnittelua, performanssia, psykomaantiedettä ja salaliittoteorioita yhdistelevä Valvojat perehdyttää osallistujat kokonaisvaltaisesti yhteiskuntamme turvallisuustilanteeseen ja turvallistaa heidät ytimiään myöten.

 

Esitys tapahtuu Helsingin keskustassa ja puistoissa. Esityksen aikana kävellään noin 4 kilometrin matka. Teos ei ole esteetön eikä sovellu lapsille. Se sisältää vaihtoehtoisia faktoja, jotka eivät vastaa tekijäryhmän maailmankuvaa vaan muuttunutta turvallisuustilannetta.

Ohjaus: Valtteri Raekallio

Konsepti ja käsikirjoitus: Valtteri Raekallio & Jaakko Yli-Juonikas & Harry Salmenniemi

Kantaesitys 17.8.2023

 

---

Övervakarna (2023)

I augusti och september ordnar Valvojat Finland tillsammans med expertnätverket Affiliate Global en unik säkerhetsövning i Helsingfors som utbildar stadsborna i att tackla nya hotbilder. En välbevarad algoritm identifierar dina problem, gör en omgående riskbedömning av ditt liv och ger råd om hur du kan göra din vardag säkrare. 


Det nya, förändrade säkerhetsläget ställer nya krav på alla stadsbor. Bara genom att uppehålla gerillakunskaper, ekonomisk intelligens och en övergripande självdisciplin kan man skydda sig mot till exempel övergrepp utförda av väktargäng. Det blir allt viktigare att förutse nya hot, vilket kräver att din världsbild, ditt tänkande, din livsstil och din kropps energinivåer måste hållas i harmonisk balans med varandra. I den nya och oväntade värld vi lever i kan vem som helst vara en krisskådespelare eller främmande makts agent.

Övervakarna är en spelstrukturerad och interaktiv föreställning i stadsutrymmet som utnyttjar en smarttelefonsapplikation för att styra publiken. Verket baserar sig i en övervakningskapitalistisk samtid där medborgaren har blivit en applikation för datainsamling. Valvojat kombinerar teater, litteratur, dans, ljuddesign, performans, psykogeografi och konspirationsteorier. Den ger deltagarna en unik helhetsbild av vårt samhälles säkerhetsläge och skapar en djupgående känsla av trygghet.

Föreställningen tar plats i stadsmilljö och är inte framkomlig. Under föreställningen promenerar deltagaren cirka fyra kilometer i stadmiljö. Verket är inte tillgängligt och passar inte för barn. Det innehåller alternativa fakta som inte återspeglar arbetsgruppens världsbild utan det förändrade säkerhetsläget.

Regi: Valtteri Raekallio

Koncept och manuscript: Valtteri Raekallio & Jaakko Yli-Juonikas & Harry Salmenniemi

Urpremiär 17.8.2023

---

The Overseers (2023)

In August and September, The Overseers (Valvojat) Finland and the Affiliate Global expert network are organizing a unique security exercise in Helsinki, with the aim of preparing citizens for new threat scenarios. A state-of-the art proprietary algorithm will identify your problems, conduct a comprehensive threat analysis, and provide guidelines for securing your everyday life. 

 

The new, altered security situation has created novel challenges for citydwellers. Only through updated guerrilla skills, financial expertise and absolute self-discipline will it be possible to defend oneself from threats such as attacks by gangs of security guards. The ability to pre-emptively identify threats is more important than ever. The situation calls for a novel, harmonious synthesis of one's worldview, thinking, lifestyle and body energy levels. In this new and unpredictable world, anyone can be revealed as a crisis actor or an agent of a hostile power.

The Overseers is a game-structured, interactive performance takes place in the streets and parks of Helsinki., which uses a smartphone application to control the audience. The work takes place in the surveillance capitalist modern age, where the citizen has turned into a data collection application on his phone. The performance combines theatre, literature, dance, sound design, performance, psychogeography and conspiracy theories. It familiarizes participants holistically with the security landscape of our society while securing them to the core. 

 

The performance takes place in the center of Helsinki and in parks. Audience members must be able to walk approximately 4 kilometres during the performance. The work is not physically barrier-free and is not suitable for children. It includes alternative facts that do not correspond to the worldview of the authors but which reflect the altered security situation.

Artistic direction: Valtteri Raekallio

Concept and text: Valtteri Raekallio & Jaakko Yli-Juonikas & Harry Salmenniemi

Premiere 17.8.2023

bottom of page