top of page
Väärä sävellaji 4.tif

TRAILER

ENNAKKOKUVAT
HARJOITUSKUVAT

Väärä sävellaji (2003/2023)

(scroll down for English)

Väärä sävellaji on Tommi Kitin omalle ryhmälleen vuonna 2003 koreografioima teos, josta muodostui yksi Tommi Kitti & Co:n taiteellisen toiminnan merkkipaaluista.

Raekallio Corp. tuo teoksen uudestaan näyttämölle yli 20 vuoden jälkeen Aleksanterin teatterissa sunnuntaina 5.5.2024 klo 18:00 sekä osana Tanssivirtaa festivaalia 26.5. klo 16:00 Tampereella.  

 

 

 

 

 

Väärä sävellaji 

-kätketyn sisällön esiinkuorimista

 

Väärä sävellaji on Tommi Kitin omalle ryhmälleen vuonna 2003 koreografioima teos, josta muodostui yksi Tommi Kitti & Co:n taiteellisen toiminnan merkkipaaluista. Se koostuu kolmesta selvästi erilaisesta osasta, jäljitellen rakenteena vuosituhannen taitteessa balettiryhmille tyypillistä nykytanssin ”triplailtaa”. Teoksen kolme osaa osat ovat suhteessa toisiinsa, vaikka niiden jokaisen liikekvaliteetti sekä erityisesti esiintyjäntyöllinen lähestymistapa ja suhde musiikkiin ovat hyvinkin erilaiset. 

 

”Keskiössä on nimenomaan tanssi, eivätkä niinkään mielikuvat. Kitti on liikkeen mestari. Hänen omaa tanssiaan ja useita hänen ryhmäkoreografioitaan katsellessa syntyy vaikutelma kuin liike olisi syntynyt itsestään. Aivan kuin Kitti ajattelisi ja tuntisi suoraan liikkeillään.

Helppouden ja itsestäänselvyyden vaikutelma ei kuitenkaan häivytä liikkeen virtuositeettia. Juuri rennon improvisatorisuuden ja hermoherkän tarkkuuden toisiinsa kietoutuminen synnyttää katsojassa vastustamattoman mielihyvän tunteen.”


-Väärän sävellajin teosarvio, HS 2003

 

TEKIJÄTIEDOT

Koreografia: Tommi Kitti

Tanssijat: Unna Kitti, Natasha Lommi, Inka Tiitinen, Eero Vesterinen, Valtteri Raekallio

Valosuunnittelu: Janne Teivainen

Teosta varten sävelletty musiikki: Doina Klezmer (Sampo Lassila, Tapani Jämsen, Markku Lepistö, Hannu Vasara, Pekka Purhonen)

Muu musiikki: Astor Piazzolla: Milonga del Angel, es: In Time Quintet

Kantaesitys: 11.3.2003, Tuotanto: Riemu ry. / Satu Tujunen, Zodiak - Uuden tanssin keskus

Kantaesityksen tanssijat: Tommi Kitti, Satu Halttunen, Virpi Juntti, Valtteri Raekallio, Mammu Rankanen, Inka Tiitinen

Uusintaesitysten tuotanto: Raekallio Corp. / Pohjoinen liike ry

Kesto: 50 min

 

---

 

Tommi Kitin intiimi, ihmisläheinen suhde tanssiin sekä liikkeellinen virtuositeetti ja dynaamisuus nostivat hänen teoksensa niin suomalaisen kuin ulkomaisenkin nykytanssin omaperäisimpään kärkeen 2000-luvun alussa. Kitin teoksilla ja työskentelytavalla on ollut keskeinen vaikutus moniin tämän päivän kotimaisiin tanssintekijöihin.

 

Tommi Kitti aloitti tanssijanuransa jo 70-luvun alussa toimien koreografina ja tanssijana mm. Tanssiteatteri Raatikossa, Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmässä, Cullberg-baletissa ja Suomen Kansallisbaletissa. Tanssijan uransa ohella Tommi Kitti valmisti noin viisikymmen­tä koreografiaa. Vuonna 2000 hänen teoksensa Asetelma neljälle tanssijalle palkittiin erikoispalkinnolla Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis -koreografiakatselmuksessa. Tämän teoksen tanssijajoukon ympärille syntyi tanssiryhmä Tommi Kitti & Co., jonka toiminta päättyi vuonna 2010.

 

Tommi Kitille on myönnetty maamme merkittävimmät taiteili­japalkinnot, muun muassa Valtion taidepalkinto vuonna 2000, Pro Finlandia -mitali vuonna 2003 sekä Tanssin Maineteko -palkinto vuonna 2011.

---

 

Aleksanterin teatterissa sunnuntaina 5.5.2024 klo 18:00

Bulevardi 23–27, Helsinki

 

Tanssinvirtaa Festivaaliohjelmisto 26.5.2024 klo 16:00

Hällä näyttämö, Tampere

Liput 35/20 € www.lippu.fi

0600 900 900 (2 € alk.min+mpm/pvm)

 

Esityksen kesto noin 50 min, ei väliaikaa

In the Wrong Key (2003/2023)

In the Wrong Key is a work choreographed by Tommi Kitti in 2003 for his own company. The piece became one of the core works in the repertoire of Tommi Kitti & Co.

Raekallio Corp. reprises the production after 20 years at Aleksanterin Teatteri May 5th 2024 and as part of the Tanssivirtaa Festival in Tampere. 

 

 

 

In the Wrong Key 

-bringing hidden content to light

 

In the Wrong Key is a work choreographed by Tommi Kitti in 2003 for his own company. The piece became one of the core works in the repertoire of Tommi Kitti & Co. The work is composed of three contrasting sections, replicating the format of the contemporary dance triple bill that was fashionable with ballet companies in the early 2000s. The three parts of the work are related to each other, even though they feature completely different movement qualities, performing approaches and relationships to music.  

 

”It's the dance itself that's in the centre, instead of images. Kitti is a master of movement. When watching his own dancing and sevaral of his group works, one feels like the movement has just generated itself. It's as if Kitti thought and felt directly with his movement. 

 

However, the illusion of ease and inevitability doesn't  fade away the virtuosity of the movement. It is precisely the intertwining of the relaxed, improvisatory quality and highly keyed precision that creates an irresistible feeling of pleasure in the viewer."  

-In the Wrong Key review, Helsingin Sanomat 2003

 

ENSEMBLE

Choreography: Tommi Kitti

Dancers: Unna Kitti, Natasha Lommi, Inka Tiitinen, Eero Vesterinen, Valtteri Raekallio

Lighting design: Janne Teivainen

Music composed for the work: Doina Klezmer (Sampo Lassila, Tapani Jämsen, Markku Lepistö, Hannu Vasara, Pekka Purhonen)

Additional music: Astor Piazzolla: Milonga del Angel, perf: In Time Quintet

Premiere: 11.3.2003, production by Riemu ry. / Satu Tujunen, Zodiak - Centre for New Dance

Dancers in original cast: Tommi Kitti, Satu Halttunen, Virpi Juntti, Valtteri Raekallio, Mammu Rankanen, Inka Tiitinen

Reprise production: Raekallio Corp. / Pohjoinen liike ry

Duration: 50 min

---

Tommi Kitti's intimate, human relationship to dance, along with his dynamic, virtuosic movement, made his works some of the most original and impacting productions in Finnish and international contemporary dance in the early 2000s. Kitti's choreography and his way of working continue to influence many of Finland's top dancemakers.  

 

Tommi Kitti began his career as a dancer in the early 1970s, subsequently working as choreographer and dancer in companies such as Dance Theatre Raatikko, The Helsinki City Theatre Dance Company, the Cullberg Ballet and the Finnish National Ballet. Alongside his career as a dancer, Kitti created some 50 choreographies. In 2000, his work Still Life for Four Dancers was awarded the special prize at the Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis competition. The dancers of the work formed the core of Tommi Kitti & Co., which operated until 2010. 

 

Tommi Kitti has been awarded the most important Finnish artistic awards, including the State Art Prize in 2000, the Pro Finlandia medal in 2003 and the Tanssin Maineteko award in 2011.

---

 

At Aleksanterin Teatteri May 5th 2024. 

Bulevardi 23–27, Helsinki

Tanssinvirtaa Festival 26.5.2024 at 16:00

Hällä stage, Tampere

 

Tickets 35/20 € www.lippu.fi

0600 900 900 (2 € alk.min+mpm/pvm)

 

Duration of the performance 50 min, no intermission

bottom of page