Paavo Lehtonen / Taidekoti Kirpilä (teos: Raimo Saarinen, Neosgaia, 2017)

Kehys - Frame, kuva: Valtteri Raekallio, 2020

Taidekoti Kirpilän arkisto. (Näkymä taidekeräilijä Juhani Kirpilän kodista, nykyisestä Taidekoti Kirpilästä, 1980-luvulla.)

Kehys - Frame (2020)

 

(Scroll down for english) 

Taidekoti Kirpilään rakentuva kaksiosainen paikkasidonnainen esitys, jossa museon vanhaa säilyttävä ja elävän esityksen uusia tulkintoja synnyttävä aikakäsitys käyvät vuoropuhelua kuva-, esitys- ja tanssitaiteen keinoin. Yleisön tilassa liikkuen kuulokkeista kokema binauraalinen äänisuunnittelu rakentaa rinnakkaisen todellisuuden tilallisen rekonstruktion ja historiaa fiktioksi muuntavan esityksen sisälle.

 

Muuttuvatko teosten ja kokoelman merkitykset yksityisen taidemaun kanonisoituessa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi taidekokoelmaksi? Kirpilässä ihmisten koti, elämä ja vimmainen intohimo taiteeseen ovat ajan saatossa muuttuneet museoksi. Rekonstruktio kysyy: Voiko esitys tehdä tuota muutosta näkyväksi? Ehkä muuttaa suhdettamme teoksiin, leikkien yksityisen ja julkisen sekä arkisen ja erityisen rajapinnoilla?

Kehys

-Valtteri Raekallion fyysistä mielenteatteria Taidekoti Kirpilässä

ENSI-ILTA

Torstaina 7.5.2020

 

TAIDEKOTI KIRPILÄ

Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6. krs, Helsinki

TANSSIJAT

7.5.–23.5.2020: Ryan Mason & Eero Vesterinen

3.9.–2.10.2020: Annamari Keskinen & Mirva Mäkinen

TYÖRYHMÄ

Taiteellinen suunnittelu ja toteutus: Valtteri Raekallio

Koreografia: tanssijat Raekallion ohjauksessa

Käsikirjoitus: Jaakko Yli-Juonikas

Lavastus: Aino Koski

Äänisuunnittelu: Aki Päivärinne

Valosuunnittelu: Jukka Huitila

Taidehistoriallinen asiantuntija, amanuenssi: Pia Hyttinen

Museonjohtaja: Johanna Ruohonen

Tuotantoassistentti: Riikka Laurilehto

Tuotanto: Raekallio Corp. / Pohjoinen liike ry & Taidekoti Kirpilä / Suomen Kulttuurirahasto

Esityksen kesto on n. 70 min. 

KAIKKI ESITYKSEN TALLENTAMINEN ON KIELLETTY.

Esityksen valokuvaaminen tai muu tallentaminen johtaa esityksen keskeyttämiseen. Matkapuhelin on pidettävä poissa näkyviltä koko esityksen ajan.

TAIDEKOTI KIRPILÄ EI OLE ESTEETÖN TILA.

Saavuthan esitykseen täsmällisesti, aikaisintaan 15 min ennen esityksen alkua. Myöhästyneet eivät pääse esitykseen.

 

SAAPUMINEN

Raitiovaunut 4 ja 10 Mannerheimintielle, Hesperian puiston pysäkki. Raitiovaunut 1, 2 ja 8 Runeberginkadulle, Apollonkadun pysäkki. https://taidekotikirpila.fi/yhteystiedot/

ESITYKSEN JÄRJESTÄÄ

Raekallio Corp. / Pohjoinen liike ry, Y-tunnus: 2562687-8

yhteistyössä Taidekoti Kirpilän ja Suomen Kulttuurirahaston kanssa

LIPUT

 

https://holvi.com/shop/raekalliocorp-kehys/

liput@raekallio.fi – +358 41 752 89 41

Frame

-Valtteri Raekallio's physical theatre of the mind at the Kirpilä Art Collection

The text of the performance can be heard in Finnish or English.

PREMIERE

Thursday May 7th

KIRPILÄ ART COLLECTION

Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6th floor, Helsinki, Finland

DANCERS

7.5.–23.5.2020: Ryan Mason & Eero Vesterinen

3.9.–2.10.2020: Annamari Keskinen & Mirva Mäkinen

TEAM

Artistic concept and realization: Valtteri Raekallio

Choreography: dancers under direction by Raekallio

Script: Jaakko Yli-Juonikas

Set design: Aino Koski

Sound design: Aki Päivärinne

Lighting design: Jukka Huitila

Art history expert, curator: Pia Hyttinen

Museum director: Johanna Ruohonen

Production assistant: Riikka Laurilehto

Production: Raekallio Corp. / Northern Movement & The Kirpilä Art Collection / The Finnish Cultural Foundation

Duration: 70 min. 

ALL RECORDING OF THE PERFORMANCE IS PROHIBITED.

Any photography or other recording will result in the performance being stopped. Mobile phones must be kept out of view for the entire performance.

THE KIRPILÄ ART COLLECTION IS NOT AN ACCESSIBLE LOCATION.

Please arrive on time, no earlier than 15 minutes before the start of the performance. Late arrivals will not be admitted.

 

PUBLIC TRANSPORT

Trams 4 and 10 to Mannerheimintie, Hesperia park stop. Trams 1, 2 and 8 to Runeberginkatu, Apollonkatu stop.

https://taidekotikirpila.fi/visiting-the-collection/

 

THE PRODUCTION IS PRESENTED BY Raekallio Corp. / Northern Movement, Business ID 2562687-8 in cooperation with the Kirpilä Art Collection and the Finnish Cultural Foundation

 

TICKETS

 

https://holvi.com/shop/raekalliocorp-kehys/

liput@raekallio.fi – +358 41 752 89 41

  • Facebook Black Round
  • Vimeo Black Round

© 2020 Raekallio Corp.