top of page
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich

Short Stories from Forgotten Rooms (2015)

A hybrid between a dance work and performance art, Short Stories from Forgotten Rooms recreates the possible history of the imaginary habitants of an old farmhouse in northern Finland.

The house, its yard and buildings become their own theatre, art gallery, concert hall and film, in which the various elements are in constant interplay. The house and the Nordic landscape become the stage for the imagination; the once-existed, the possible and the impossible blend together in the poetic reality of the performance.

Short Stories from Forgotten Rooms continues Valtteri Raekallio’s acclaimed series of cross-disciplinary site-specific works. The previous parts of the series were The Representative (2014), performed in a 5000 m2 abandoned industrial space, and Where Does the Light Go?(2013), seen in an underground shelter in Helsinki.

 

Short Stories from Forgotten Rooms

Premiere: 26st July 2015, Full Moon Dance Festival, Finland

Concept and realization: Valtteri Raekallio

Poems: Poetry collage by Valtteri Raekallio, based on material from Eino Santanen’s series Edustaja (The Representative).

Performers: Auri Ahola + Mirva Mäkinen + Inka Tiitinen + Aino Koski + Eero Vesterinen & Valtteri Raekallio

Set Design: Aino Koski

Projections: Thomas Freundlich

Sound Design: Valtteri Raekallio

Duration: 70 min

Production: Raekallio Corp. / Pohjoinen liike ry, Täydenkuun Tanssit

Realized with support from Finnish Cultural Foundation and Arts Promotion Centre Finland

Thanks: Milla Komu & Komun perhe, Tommi Partanen/KAVI, LéSpace, Super8 Reversal Lab / Frank Bruinsma, Marja ja Jarmo Koski, Sanna Kekäläinen, Liisa ja Jukka Tiitinen

 

Notes on the material of the piece:

The wig solo performed by Inka Tiitinen is based on the original concept in her work The Man Who Drowned in My Hair.

The poetry heard in the performance is adapted for the production from Eino Santanen’s series Edustaja (The Representative), published in the book Tekniikan Maailmat (Worlds of Technology, 2014). With the author’s permission, Valtteri Raekallio has freely adapted the original text into a part of the performance Short Stories from Forgotten Rooms. Santanen’s book received The YLE Dancing Bear award in July 2015.

The soundscape in the yard building is built around Sami Sänpäkkilä’s piece She Puts Out The Fire In Her Heart With Her Tears (2001, from the record A Love Cycle).

The soundscape in the living room is based on Toivo Kuula’s (1883-1918) piece Imandra’s Song, from the 1916 play Taikapeili (The Magic Mirror).

Polaroids by Nathalia Mussi Weidlich form Short Stories from Forgotten Rooms

–––––––

Novelleja unohdetuista huoneista (2015)

 

Muodoltaan tanssiesityksen ja esitystaiteen välimaastoon sijoittuva teos luo Lamminahon sikalan taloon ja sen pihapiiriin sen kuviteltujen asukkaiden mahdollisen historian.

Talo ja sen pihapiiri ovat oma orgaaninen teatterinsa, taidemuseonsa, konserttisalinsa ja elokuvansa, jonka eri osa-alueet ovat jatkuvassa keskinäisessä vuoropuhelussa. Pohjoissuomalaisen kylämaiseman talo muuntuu katsojien ja tekijöiden mielikuvituksen näyttämöksi; historian ja todellisuuden kerrokset sekoittuvat. Kerran ollut, mahdollinen ja mahdoton asettuvat rinnan esityksen poeettisessa todellisuudessa.

Novelleja unohdetuista huoneista -teos jatkaa Raekallion monitaiteellisten ja paikkasidonnaisten teosten sarjaa. Sarjan edelliset osat ovat Edustaja (2014), joka esitettiin 5000 m2 hylätyssä teollisuushallissa sekä Mihin valo katoaa? (2013), joka sijoittui Eläintarhantien kalliosuojaan Helsingissä.

 

Novelleja unohdetuista huoneista

Ensi-ilta: 26.7.2015, Täydenkuun tanssit -festivaali

Taiteellinen suunnittelu ja toteutus: Valtteri Raekallio

Runot: Valtteri Raekallion esitystä varten vapaasti muodostama uusi runokollaasi Eino Santasen Edustaja-sarjan pohjalta.

Esiintyjät: Auri Ahola + Mirva Mäkinen + Inka Tiitinen + Aino Koski +Eero Vesterinen & Valtteri Raekallio

Lavastus: Aino Koski

Projisoinnit: Thomas Freundlich

Äänisuunnittelu: Valtteri Raekallio

Esityksen kesto: 70 min

Tuotanto: Raekallio Corp. / Pohjoinen liike ry, Täydenkuun Tanssit

Teosta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus

Kiitos: Milla Komu & Komun perhe, Tommi Partanen/KAVI, LéSpace, Super8 Reversal Lab / Frank Bruinsma, Marja ja Jarmo Koski, Sanna Kekäläinen, Liisa ja Jukka Tiitinen

 

Teoksessa käytetystä materiaalista:

Inka Tiitisen esittämä peruukkisoolo pohjaa Tiitisen teoksen Hiuksiini hukuttautunut mies alkuperäisideaan.

Esityksessä kuultavat runokatkelmat ovat esitystä varten muokattuja katkelmia Eino Santasen Edustaja-sarjasta, joka julkaistiin Tekniikan maailmat (2014) -runokirjassa. Valtteri Raekallio on muokannut alkuperäistekstiä vapaasti runoilijan luvalla osaksi Novelleja unohdetusta huoneista -esitystä. Santasen kirja Tekniikan Maailmat sai YLE:n Tanssiva karhu -palkinnon heinäkuussa 2015.

Aitan äänimaailma on rakennettu Sami Sänpäkkilän (1975) kappaleen She Puts Out The Fire In Her Heart With Her Tears (2001, levyltä A Love Cycle) ympärille. 

 

Tuvan äänimaailma on rakennettu Toivo Kuulan (1883–918) kappaleen Imandran laulu (1916, näytelmästä Taikapeili) ympärille.

Nathalia Mussi Weidlichin Polaroid -kuvia Novelleja unohdetuista huoneista -esityksestä.

Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
Short Stories from Forgotten Rooms / Raekallio Corp. / Photo: Nathalia Mussi Weidlich
bottom of page