top of page
  • katri

Barabbas-dialogeja: Ohjaajien sana

Barabbas-dialogeja-oopperan ohjaajat Thomas Freundlich ja Valtteri Raekallio kertovat teoksesta.

"Barabbas-dialogeja-oopperassa tavoitteenamme oli tehdä teos, joka yhdistäisi vahvasti oopperaa ja tanssia. Teoksen tematiikka on vankasti Raamatun maailmassa, mutta meillä itsellämme ei ole varsinaisesti hengellistä suhdetta aiheeseen, eli olemme lähestyneet teemaa enemmänkin kulttuurihistorian ja ihmiskunnan ikuisten kertomusten näkökulmasta.

Tavoitteena oli jonkinlainen kokonaistaideteos-ajattelu, eli halusimme löytää musiikin rinnalle yhtä merkittäviä ja tärkeitä näyttämöllisiä tapahtumia niin tanssijoille ja laulajille kuin teoksessa mukana olevalle 10 hengen liikekuorolle. Näiden elementtien sekä valon ja lavastuksen yhteissointi Aulis Sallisen musiikin kanssa oli meille keskeinen asia esityksen rakentamisessa.


Meidän näkökulmastamme teoksessa on kaksi peruskysymystä. Toinen on se, onko tämän elämän jälkeen tai lisäksi jotain muuta, jokin suuri piilotettu toinen ulottuvuus tai todellisuus? Tämän lisäksi meille vielä tärkeämpänä teemana näyttäytyi rakkauden mahdollisuus jonkinlaisena pelastuksena elämän aikana ja sen sisällä. Tämä ajatus on hyvin voimakkaasti kirjoitettuna teoksen musiikkiin ja librettoon, joten se oli meille myös olennainen näyttämötoiminnan ja teosajattelun lähtökohta."

Comentários


bottom of page